- ^ -<<>>

Uvnitř Kolosea - mělo 80 obloukových vchodů, které umožňovaly přístup 55.000 divaků! Chodby Kolosea byly konstruovány tak aby početné davy se dostaly na svá místa do 10ti minut